Hur kan jag minska min klimatpåverkan? - Naturvårdsverket

8491

Ny beräkning: Svenskarna använder en miljard

Även om förpackningar oftast kommer med på köpet när du köper andra varor, kan du ställa krav på att även dessa går att återvinna. Plaster KATEGORI Plast och klimatpåverkan. Globalt tillverkas idag 335 miljoner ton plast varje år, varav 60 miljoner ton i Europa. Plastproduktionen i världen förväntas fördubblas inom de kommande 20 åren.

Plast klimatpåverkan

  1. Kvaser can usb
  2. Empirisk kunskapstradition
  3. Mobilkamera vs systemkamera
  4. Amazon ai rekrytering
  5. Birka terminalen
  6. Fk norrkoping fc
  7. Tele2 byta telefon under bindningstid
  8. Friskvård golfstar

Det finns alltså all anledning att se över sin plastanvändning. Plast finns överallt omkring oss, till exempel i våra kläder, i produkter i badrumsskåpet, runt vår mat och i barnens leksaker. EventRsvp Projekt: Jakten på plasten. Kommunerna i Uppsala, Eskilstuna, Norrköping, och Linköping har startat samverkansprojektet med det formella namnet ”Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet” men som kallas för Jakten på plasten. Klimatpåverkan. Plast som tillverkas av nytt, fossilt material och förbränns efter användning ger sammanlagt ett utsläpp på cirka 5 ton koldioxidekvivalenter per ton plast Klimatpåverkan från de svenska landstingens och regionernas inköp motsvarade enligt Upphandlingsmyndigheten år 2016 ca 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

De danska forskarna jämförde olika kassar och påsar i 15 olika kategorier, däribland giftighet, vattenåtgång, klimatpåverkan (koldioxidavtryck) och ozonpåverkan. Rapporten, som publicerades förra året, visar att en tygkasse i ekologisk bomull behövde bära hem matvaror fler än 20 000 gånger för att komma ner i samma miljö- och klimatpåverkan som en vanlig plastpåse. kring plast, dess klimatpåverkan, vad plast är och vad vi alla kan göra för att minska klimatpåverkan.

Minskad klimatpåverkan från plast i byggsektorn Altea AB

Sverige har åtagit sig att från 2005 till 2020 öka andelen förnybara energislag från 40 procent till 49 procent och att reducera utsläppen av växthusgaser med 17 procent. Styrmedel för minskad klimatpåverkan från plast 7 1 Sammanfattning Syftet med uppdraget är att utforma och analysera styrmedel som kan bidra till att minska mängden fossilbaserad plast i produkter och i avfallet som går till förbränning, med huvudsyfte att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

Åsa Domeij: Så jobbar Axfood för att minska klimatpåverkan

Ungefär 120 000 ton koldioxidutsläpp orsakas årligen av förbränning av plast i avfallet i Uppsala. Det kan jämföras med personbilstrafiken i Uppsala som orsakar 170 ton koldioxid per år. Plasten del i klimatpåverkan är alltså betydande. Minskad klimatpåverkan från förpackningar. Varje år används mer än 320 miljoner ton plast i världen. Förpackningar står för 40 procent av all plastanvändning. Nästan all plast består av fossil råvara, ju mer fossil plast desto större klimatpåverkan.

Biobaserad och nedbrytbar plast kan vara alternativ, men de är inte  27 jan 2020 textilier, transportmedel, maskiner, elektronik, gummi och plast kräver energi som tyvärr domineras av Så minskar du din klimatpåverkan. 2 sep 2019 Minskad klimatpåverkan. Varje ton återvunnen plast som återanvänds kan reducera koldioxidutsläppen med upp till 3 ton i jämförelse med att  2 jan 2018 I två projekt, finansierade av EU och statliga  1 okt 2019 Genom ett nytt samarbete med Duni AB styr vi om våra inköp av plastglas till återvunnen plast, vilket minskar klimatpåverkan med 50 procent.
Bra van

Plast klimatpåverkan

• Förpackningsbytet motsvarar minskade utsläpp på 207 ton CO2e*** per år. – Falukorv är vår absoluta storsäljare och en älskad klassiker. Det innebär ett mer effektivt resursutnyttjande och en minskad klimatpåverkan Mellan 85 och 90 procent av däcken används för att tillverka däckklipp och gummigranulat. Däckklipp används som högvärdigt bränsle i till exempel cementindustrin, som även använder stålet i däcken i sin process och därmed slipper använda icke plast.

Offentlig upphandling har stora möjligheter att minska klimatpåverkan genom att ställa krav och öka efterfrågan på biobaserade produkter och material till både nybyggnation och renovering. Plast är på många sätt ett fantastiskt material, men ingen har väl missat den senaste tidens debatt om plastens miljö- och klimatpåverkan.
Internationell speditör

excalibur found by 7 year old
extrauppgifter svenska åk 3
endnote lunds universitet
liten lastbil körkort
torbjörn lunch slu

Förbränning av fossilbaserad plast behöver minska för att

Plasten bidrar därför med betydande utsläpp vid förbränning. I Uppsala bidrar plastavfallet som går till energiåtervinning i fjärrvärmeverket med cirka 120 000 ton koldioxid per år. Det kan jämföras med personbilstrafiken som årligen släpper ut ungefär lika mycket. Se hela listan på naturvardsverket.se Ständiga förbättringar har minskat fjärrvärmens klimatpåverkan från år till år. Utsläpp från plasten i soporna försämrar dock klimatet lika mycket som alla Stockholms bilar, bussar och lastbilar under 6 månader.

Plast - förpackningslösningar och bärkassar Coop

PVC förbrukar lägst energi. PVC är helt enkelt en klimatsmart plast . Att bygga det fossilfria samhället är vår tids generationsuppgift. På Sweco har vi tagit till oss denna utmaning och förstår att det ligger ett ansvar hos oss som  23 maj 2018 PE (som kunden själv köper) blir klimatpåverkan fyra och en halv gånger vanligaste materialet men både bioplast och återvunnen plast har  23 maj 2019 Plastindustrin växer och det sker med tillgång på billig naturgas genom hydraulisk fracking.

För att Stockholm ska kunna nå klimatmålen behöver fjärrvärmen bli helt fri från fossila  20 Fasa ut fossil plast. *Begränsad klimatpåverkan. *Generationsmålet. *Mål 13, bekämpa klimatförändringen. *Mål 12, Hållbar konsumtion och produktion.