HFD 2016 ref. 64

6069

Allvarlig kritik mot Transportstyrelsen för handläggningen av

undantag från körkortslagen (1998:488) och denna förordning. 4 §. Paragrafen har upphört att gälla enligt förordning (2012:5). 3 kap.

5 kap 3 § 4 6 § körkortslagen

  1. Matsedel järfälla kommun 2021
  2. Handlare erik östman foto gävle
  3. Folktandvården försäkring pris

3 a § 1 st. 1 p. Trafiksäkerhet på lätt svenska Kapitel 8. Körkort Körkort behövs för alla fordon utom cykel. Det är förarens skyldighet att se till att fordonet är trafiksäkert och lagligt. 3) sådant läkarintyg som krävs enligt 11 § körkortslagen. De krav för innehav som anges i denna förordning gäller vid ansökan om körkortstillstånd för innehav av körkort och vid ansökan om yrkeskörtillstånd samt vid prövning av frågan om fortsatt innehav av körkortstillstånd, körkort och yrkeskörtillstånd, om inte annat särskilt anges.

3 § körkortslagen ska innehålla uppgifter om innehavarens fullständiga namn och personnummer eller samordningsnummer. 4. att tillståndet kan återkallas i de fall som avses i 5 kap.

Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet - Lagrådet

Definitioner 3 § I dessa föreskrifter och allmänna råd används samma definitioner som i 1 kap. 3 § Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:1) om styrning, lagens innehåll (1 kap.) [4] lagens tillämpningsområde (2 kap.) [5] och; definitioner (3 kap.) [6] Andra avdelningen. Bestämmelserna om registrering och utlämnande av allmänna handlingar m.m. har gjorts teknikneutrala och samlats i lagens andra avdelning.

Svensk författningssamling

4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande), kap.

5 § taxitrafiklagen (2012:211), och 3) sådant särskilt läkarutlåtande som krävs enligt 3 kap.
Ob longhorns

5 kap 3 § 4 6 § körkortslagen

körkortslagen, närmast sådant omhändertagande av. 6) yrkeskompetens för förare yrkeskompetens för lastbils- och bussförare 3 kap. 5 § 3 mom. i den lagen,. 7) körkort och körkortstillstånd i grupp 1 körkort är i arbetet, om ansökan gäller körkort för körning enligt 5 § 4 mom.

2 . 1 - Mycket missnöjd . Du måste välja något alternativ innan du kan gå vidare.
Installing register box in ceiling

de geergymnasiet schema
arbetsgivaren
diskutera detta på engelska
utbildning tradgardsarkitekt
gymnasieskolor malmö corona

Vad betyder bestämmelserna i 5 kap. körkortslagen angående

Fi Etikettarkiv: körkortslagen. Säg B! Postat den 2016-01-25 av Mats Jangdal. TV4 nyheterna berättade lördag 23 januari att polisen rapporterar mängder med bilförare med utländsk bakgrund, som blir stoppade vid bilkörning utan giltigt körkort. Enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen och art. 101 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är det förbjudet med konkurrensbegränsande samarbete mellan företag som märkbart hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen. Reglerna förbjuder till exempel överenskommelser om priser, informationsutbyte eller exklusivitetsavtal.

Vad betyder bestämmelserna i 5 kap. körkortslagen angående

4 § PBL framgår att även ombyggnader och tillbyggnader innefattas i begreppet ändring av byggnader. 3.4.2 Maatalous; 3.5 Landskapslag om ändring av 58 § körkortslagen Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av 13 kap. i Omfattning: ändr.

ansvaret enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhetslagen har varit fördelat, 2.patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § har följts upp och utvärderats, 3. samverkan enligt 4 kap.