Stödstruktur och språkutveckling i kursen svenska 2

4768

Vanliga typer av skrivuppgifter – Studentportal

Trådrullen smalnar av mer och mer i och med att du beskriver orsaken och följderna och ger en kort presentation av de olika lösningarna. Smalast är rullen när texten beskriver de olika lösningarna i detalj. Skriva uppsats Begreppet uppsats är vagt, men det som alla förknippar med det är att det är något man skriver i skolan, antingen för att öva eller som ett prov. För att man ska kunna ge några bra tips i uppsatsskrivandet måste man fundera över vad syftet med uppsatsen är. Uppsatsens delar.

Utredande uppsats mall

  1. Sista datum for arsredovisning
  2. Ftl transport co to znaczy
  3. Prisutveckling bostäder göteborg

Bilden visar hur instruktionen kan komma att se ut och efter det följer en elevlösning som Skolverket menar ska bedömas 2020-10-22 Uppsatsmall. Uppsatsmallen finns både i en svensk och en engelsk version. Mallarna är designade utifrån Lnu:s grafiska profil och bör inte ändras. Detta för att formateringar och funktioner i mallen inte ska gå förlorade. Instruktioner för uppsatsmallens olika delar finns i dokumentet.

Nedan ska du fylla i minst tre nyckelord och det antal ord som uppsatsens brödtext består utav. Skriv brevet till Stefan och svara så utförligt du kan.

Svenska 2 - Svenska för gymnasiet

Referat Det är Det som kallas "uppsats" är ofta just en utredande text. Tänk på att inte kopiera text från källan rakt av utan skriv med egna ord. Det går bra att ta meningar och skriva om, slänga om ord och meningar från olika ställen i texten. Skriva uppsats Begreppet uppsats är vagt, men det som alla förknippar med det är att det är något man skriver i skolan, antingen för att öva eller som ett prov.

Favoritlista : Svenska lektion.se

Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga  4 jun 2013 UTREDANDE UPPSATS Svenska C, muntlig och skriftlig kommunikation. Läsåret 2012/13. Utredande uppsats. Svenska C, läsåret 2012/13  En populärvetenskaplig uppsats är en utredande text som på ett lättsamt och begripligt sätt beskriver ett vetenskapligt ämne. Den som läser ska inte behöva  9 nov 2020 Arbetsområdet avslutas med en utredande uppsats som utgår ifrån de texter som Texterna innehåller såväl belysande exempel och vidgade  Uppgiften är att A) skriva en utredande text och B) visa källkritiskt tänkande.

Bilden nedan är ett urklipp ur Skolverkets bedömningsanvisningar för provet.
Anneli tisell kalmar

Utredande uppsats mall

Bli säker på utredande PM - ppt ladda ner. En uppsats är en facklitterär utredande text, som mestadels förekommer inom högre utbildning, och är skriven av en eller flera studerande efter en självständig undersökning av ett ämnesområde, och vars innehåll "i princip ska leva upp till de krav och kriterier som gäller för vetenskaplig text". [1] Du ska skriva en kort text där du förklarar för någon (som inte vet något om utredande texter) vad en utredande text är.

▫ Avslutande del Hirsjärvi – Remes Att skriva uppsats med akribi. – Sajavaara  Här finns en kort repetition av de vanligast förekommande texttyperna och det är bra om du väljer en text du vill utveckla. Här finns skrivmallar om  Vi på Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) tillhandahåller den uppsatsmall i Word som Stockholms universitetsbibliotek har skapat, med  Vi tillsätter en utredning! SP3 Mikael Elias Gymnasium.
Tipsa redaktionen

visste tyskarna om förintelsen
dagmar barnes
tt ip
hur ska last som skjuter ut mer än en meter bakom fordonet märkas ut i mörker
visa tydliggörande pedagogik
beskattningsbar forvarv inkomst

skrivmallar ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA

Skrivråd En uppsats på akademisk nivå är en utredande text som behandlar ett problem på ett vetenskapligt sätt. På sidan Ordräknare finns flera mallar för att skriva olika typer av texter: Instruktion, insändare, krönika, novell, nyhetsartikel, recension, saga. På förlaget Natur & Kulturs hemsida finns ett PDF-dokument med skrivmallar för några olika typer av texter: Jämförande text, förklarande text, argumenterande text för att diskutera och ta ställning, argumenterande text för att Contents: Utredande text mall Utredande text mall; Fragrance free sunscreen for face - utredande text mall. Svenska 2. Under den här fliken hittar utredande innehåll och uppgifter för kursen svenska 2. Givetvis kompletteras kursen text undervisning, genomgångar, diskussioner, filmer, småuppgifter och annatmen här finns ett gr Har du glömt ditt lösenord, klicka här. Har du däremot fått en inbjudningskod ska du gå hit En utredande text eller en rapport kan behandla vitt skilda ämnesområden.

Bedömning av delprov A - Nationella prov i svenska och

Texttyper som är utredande texter. Några typiska exempel på texter och uppsatstyper som är utredande är: Essäer; Fördjupningsuppgifter; Fördjupningsarbeten; PM; Rapporter; Tänk på att de flesta utredande texter kräver att du använder dig av källor. Bredden innebär att texten är på en generell nivå.

Vad Ar En Utredande Text By Helena Gustavsson On Prezi. Skriv En Utredande Text Klartext.