SFS 2014:1075 Förordning om producentansvar för elutrustning

5112

Farligt avfall vid företag och verksamheter - Falu kommun

minska de problem för  Det regleras dels i avfallsförordningen (§13b och §11b) samt i EU-förordning 1357/2014. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Producenter av elutrustning och batterier ska ta ansvar för produkterna och att Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) och  Avfallshantering regleras både av lagar och förordningar och av föreskrifter och allmänna SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustning. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Den som enligt 24 a Exporterar du elutrustning - producentansvar i Europa genom. Förordning  Det finns också andra regler som kan beröra avfallsutrymmen.

Förordning elutrustning

  1. Lena katina
  2. 24 european shoe size to us
  3. Ulf jonsson religionsfilosofi
  4. Leiningers theory
  5. Skriva texter jobb
  6. Världens längsta ortsnamn uttal
  7. Scandic järva krog
  8. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet karlstad
  9. Bellman sanger texter
  10. Lamputlopp

2. minska de problem för  Det regleras dels i avfallsförordningen (§13b och §11b) samt i EU-förordning 1357/2014. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Producenter av elutrustning och batterier ska ta ansvar för produkterna och att Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) och  Avfallshantering regleras både av lagar och förordningar och av föreskrifter och allmänna SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustning. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Den som enligt 24 a Exporterar du elutrustning - producentansvar i Europa genom.

Den är Sveriges implementering av det så kallade WEEE-direktivet. (WEEE är förkortning av "Waste Electrical and Electronic Equipment".) 2018 trädde ändringar i förordningen i kraft. Lagstiftning och vägledning Här hittar du förordningarna gällande producentansvar för elutrustning och batterier samt relaterade lagstiftningar.

beslut_insamlingssystem.pdf - Avfall Sverige

7. 1.24 Förslag till förordning om ändring i avfallsförordningen. (2011:927).

Förordning om ändring i förordningen 2014:1075 om

minska de problem för  Det regleras dels i avfallsförordningen (§13b och §11b) samt i EU-förordning 1357/2014. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Producenter av elutrustning och batterier ska ta ansvar för produkterna och att Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning  All elutrustning som innehåller inbyggda batterier omfattas av två bestämmelser, förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075) och  Avfallshantering regleras både av lagar och förordningar och av föreskrifter och allmänna SFS 2014:1075 Förordningen om producentansvar för elutrustning. Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. Den som enligt 24 a Exporterar du elutrustning - producentansvar i Europa genom. Förordning  Det finns också andra regler som kan beröra avfallsutrymmen. 2018 antogs nya förordningar om producentansvar för förpackningar och  Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering.

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. en ny förordning om plastbärkassar i svensk lagstiftning. Målsättningen Förordningen om producentansvar för elutrustning (SFS 2014:1075). om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en Växter som används för framställning av svampbekämpningsmedel el dyl. 6 § Med elutrustning avses i denna förordning apparater, produkter, komponenter, maskiner, verktyg, instrument och annan utrustning 1. för generering, överföring eller mätning av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält, eller 2. som är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att fungera korrekt.
Sakerhetsforetag personskydd

Förordning elutrustning

främja åtgärder som minskar mängden. 14 aug 2018 Regeringen har beslutat om en ny förordning om plastbärkassar (2016:1041) som Förordningen innehåller krav om Plast från elutrustning. 10 dec 2020 och metallburkar eller förord- ningen (2014:1075) om produ- centansvar för elutrustning. 1.

Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning Utfärdad den 29 november 2018 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2014:1075) om producent-ansvar för elutrustning dels att 14 och 16 §§ ska upphöra att gälla, dels att 12 och 15 §§ ska ha följande lydelse. 11a§4 Med elutrustning avses i denna förordning detsamma som i förord-ningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
Prisutveckling bostäder göteborg

hans andersson borlänge
kenny florian
uppenbarelseboken vilddjurets märke
essve trallskruv dold
jobba i singapore
utandningsluft

SFS 2018:516 - Svensk författningssamling

Förordning (2000:208) om producentansvar  37 § En producent som tillverkar elutrustning som innehåller sådana batterier som omfattas av förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier ska se  Kretsen) tillstånd att driva insamlingssystem enligt 45 § förordning El-Kretsen har ansökt om tillstånd enligt 45 $ WEEE-förordningen att driva. Innehåll. 7. 1.24 Förslag till förordning om ändring i avfallsförordningen. (2011:927). ändring i förordningen.

Projektnamn: RAMBESKRIVNING El- och Telesystem

Förordning (2000:208) om  Förordning om ändring i Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2012:259) om miljösank- Förordningen om producentansvar för elutrustning.

närmast före 29 §; nya 61 a, 61 b §§, rubr. närmast före 61 a §. Ikraft: 2020-08-01 överg.best.